Üdvözli Önt a DR. SZÜCS ÜGYVÉDI IRODA!

Köszönettel vesszük, hogy meglátogatja honlapunkat. Tájékoztatom, hogy ezen oldalak a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (09.03.) számú állásfoglalásának figyelembe vételével készültek. Célja kizárólag, hogy Ügyvédi Irodám tevékenységét bemutatva arról általános információt szolgáltasson. Ennek megfelelően nem tartalmaz díjajánlatot, jogi tanácsadást, bármely más jogi, az ügyvéd által nyújtható szolgáltatásra irányuló ajánlatot vagy ajánlattételre irányuló felhívást. Nem tartalmaz továbbá megbízási szerződés kötésére vonatkozó felhívást vagy ajánlatot vagy a honlapról lehívható megbízási szerződést vagy meghatalmazást.

Bemutatkozás

A DR. SZÜCS ÜGYVÉDI IRODA alapítását a Pécsi Ügyvédi Kamara 2006. október hó 2. napjától kezdődő hatállyal engedélyezte és vette nyilvántartásba. Az Iroda egyszemélyes ügyvédi irodaként működik Pécs belvárosában, alapító tagja dr. Szücs Orsolya Georgina ügyvéd, európajogi szakjogász. Az Iroda a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősségbiztosítással.

Az Iroda a megbízhatóság jegyében, pontos és korrekt együttműködés keretében, sikerorientált szemlélettel teljesíti megbízásait, célja az ügyfelek elégedettsége és a jogviták megnyugtató lezárása.

Az Ügyvédi Iroda a polgári, gazdasági-társasági és közigazgatási jog körében látja el munkáját és áll az Ügyfelek szolgálatában.

Az Ügyvédi Iroda rendelkezésére állnak mindazok a technikai eszközök, szoftverek, adatbázis-hozzáférési jogok, amelyek szükségesek lehetnek egy jogügylet biztonságos, kulturált, gyors és költségkímélő lebonyolításához.

Szakterületek

Ügyfeleink szolgálatában

Polgári jog

magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése, peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet, társasházak alapítása és képviselete, ingatlanokat érintő jogügyletek lebonyolítása

Gazdasági-társasági jog

gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete, gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása, tőkeemelés és leszállítás, társaságok átalakulása és megszüntetése; alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete

Az iroda munkatársai

Az iroda munkatársai

Dr. Szücs Orsolya Georgina, irodavezető ügyvéd

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán szereztem diplomát 2002. évben. Ügyvédjelölti tevékenységem mellett 2002/2003-2004/2005 akadémiai években posztgraduális tanulmányokat folytattam szintén a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2005. évben európajogi szakjogász szakképzettséget szereztem. 2006. évben jogi szakvizsgámat jeles eredménnyel letettem és ugyanebben az évben ügyvédi irodát alapítottam. A 2013/2014 és 2014/2015 akadémiai években ismét posztgraduális tanulmányokat folytattam az ELTE Jogi Továbbképző Intézeténél, ahol a közbeszerzési szakjogász képzésen abszolutóriumot szereztem. Német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával, jogi szakágazatban felsőfokú intézményi záróvizsgával, olasz nyelvből nemzetközi felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, és kezdő szinten beszélek angolul.

Gregorovicsné Varga Anita

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Személyügyi Szervező Szakán szereztem diplomát levelező tagozaton 2007. évben. Az elmúlt húsz évben titkárnői, adminisztrátori munkakörökben dolgoztam. Az ügyvédi irodában folytatott munkám során közreműködöm az eljárások ügyvitelében, ügyfelekkel történő kapcsolattartásban. Feladatom az irodavezető ügyvéd munkájának segítése. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, középiskolai tanulmányaim alatt gyors-és gépírást tanultam.

Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsoaltot elérhetőségeink egyikén.

Kapcsolat